Mindfulness, üçüncü dalga psikoloji ekolleri arasında sayılan, temellerini Budizm'den almış bilimsel bir bakış açısıdır. Türkçeye bilinçli farkındalık olarak geçmiş olan bu durum, yaşadığınız an içerisinde olan tüm olay ve olgulara algılarınız oldukça açık halde yaklaşıp tüm detaylarına kadar hakim olmanız anlamına geliyor. Mindfulness kavramına tam olarak aidiyet hissetmeniz için olaylara objektif bir biçimde yaklaşıyor olmanız [...]