Klasik ofis tarzı olarak geçmişten beri kullanılan ofis yaklaşımı kapalı ofislerdir. Kapalı ofislerde herkesin bir odası vardır veya aynı departmanda çalışan birkaç kişi bir odayı paylaşmaktadır. Fakat günümüzde daha çok yenilikçi yaklaşım olarak bulunduğundan açık ofis tercihleri artmaktadır. Açık ofislerde, genellikle yalnızca üst yöneticilerin kendine ait bir odası olur ve kalan çalışanlar açık bir çalışma düzenini benimseyerek bütünleşik bir çalışmaya başvurmaktadırlar. Açık ofis çalışma düzeninin çalışanların birbirleriyle iletişim halinde olmasını ve çalışma motivasyonunu olumlu yönde etkilediğini düşünen bir kesim var. Buna karşılık, gürültüden ve kalabalıktan şikayet eden ve odaklanma sorunu yaşadığını düşünen çalışanlar da bulunmakta.

Gensler adında bir ABD şirketinin yapmış olduğu araştırmaya göre; çalışanların üçte ikisi açık çalışma düzenine karşılar ve bu çalışma düzenine geçildiğinden beri %8 iş gerilemesi yaşandığı sonucuna ulaşılmış.

Patronlar ise çalışanların çoğunluğundan aksi bir görüşe sahip. Tüm çalışanları aynı alanda görüntüleyebildikleri,kontrol altına alabildikleri, çalışıp çalışmadıklarını bölmeleri gezmesine gerek kalmadan açık bir şekilde görebildikleri için bu yaklaşıma sıcak bakılıyor. Öte yandan açık ofisler maliyet açısından da daha ekonomik oldukları için son zamanlarda tercih sebebi oluyor.

Yenilikçi yaklaşımların günden güne arttığı günümüzde, açık ofis tercihleri giderek artmakta olduğu için, mahremiyetten ve gürültüden şikayetçi kesimi biraz da olsa memnun edecek özel görüşme odaları yaratmak, bu alanda çalışanların önemli görüşmelerini yapmalarını sağlamak ve dinlenecek motivasyon toplayacak yeni, yenilikçi yaklaşımlar yaratmak gereklilikleri doğmaktadır.